Menu

3D-visualisering

I denne artikkelen skal vi snakke om 3D-visualisering, som tittelen nevner. Det første vi skal gjøre er å se litt nærmere på hva det faktisk egentlig er.

Hva er det?

Visualisering er noe vi bruker for å se for oss hvordan for eksempel et prosjekt kan se ut i virkeligheten ved hjelp av en modell. Du har kanskje sett modeller av ting som har blitt laget for å på en måte simulere en eller annen virkelighet. For eksempel så kan vi se for oss et prosjekt av en bygning eller hva som helst annet gjennom å gjenskape det ved hjelp av en fysisk modell. Dette er altså en måte vi kan hjelpe oss selv til å se for oss konsepter som det kan være vanskelig å tegne eller fotografere. Ofte så kan vi få med oss ekstra detaljer gjennom å legge til en ekstra dimensjon.

Dersom vi skal gjøre dette digitalt så kan vi bruke fotogrammetri for å kunne skanne inn det objektet som vi har lyst til å simulere på en datamaskin. Du kan også se for deg forskjellige bilder som kun blir skapt digitalt av datamaskiner, uten at noe slags fotografering har blitt gjort.

Det finnes mange forskjellige programmer som kan hjelpe deg dersom det er et eller annet prosjekt som du vil ha visualisert. Hvis du vil legge frem en eller annen presentasjon som er viktig, så kan dette hjelpe deg med å bli tatt mer alvorlig.

Det går også an å lage disse presentasjonene dersom du vil feire noe og du trenger en modell som skal vise frem fremskrittene du har gjort. Dersom du skal kombinere dette med en fest så kan du finne alt du trenger på partyking.no og det er ikke noe galt med å feire med noe morsomt!

Husk at dette først og fremst er et verktøy og det kan brukes til mange forskjellige ting. Eiendomsmeglere kan for eksempel bruke denne metoden til å skape en digital fremstilling av et hus før det i det i det hele tatt har blitt bygd. På denne måten kan de begynne å selge huset før det blir gjort ferdig.

På en måte så kan man også si at VR-briller kan brukes til å visualisere noe som ikke finnes i virkeligheten enda. Når det gjelds å bruke VR så er dette også en teknologi som har kommet ganske nylig, men som vi kan se for oss kommer til å hjelpe oss til å simulere alle slags realiteter. Dersom kvantedatamaskiner kommer ut i nærmeste fremtid så kan vi også oppnå en kraft som i teorien kan simulere nesten bedre grafikk en selve virkeligheten som vi lever i.

Hele poenget med 3D-visualisering er rett og slett å se for oss en mer virkelig modell av virkeligheten.