Menu

3D-visualisering av produkttegninger

Å bringe en produktide frem til et realisert produkt, kan ofte bli en lang og krevende prosess. Til tross for at ideen er god, kan det være mange komponenter av produktet som skal lages og settes sammen for å få et ferdig og fungerende resultat. En vanlig start på prosessen er å begynne å lage tegninger av produktet, detaljerte nok til at et produksjonssted kan lage det. Å få et produkt fra idefasen og ut på markedet krever ofte mer kapital enn hva man har på tidspunktet, noe som kan løses på ulike måter.

Å bruke 3D-tegninger som verktøy

3D-tegninger av et produkt er gull verdt i fasen før lansering. Dette gjør både at man selv kan se utseende, oppbygging og funksjon, så realistisk som mulig for videre utvikling. Det er også et nyttig kommunikasjonsverktøy. For å dekke kapitalbehovet til produksjonen kan man enten finne investorer som er villig til å investere penger, eller drive forhåndssalg hvor kunden betaler for produktet på forhånd. Med begge disse metodene er 3D-tegninger et veldig kraftig verktøy å bruke, slik at både kunder og investorer kan se produktet på en mest mulig realistisk måte. Dette kan bli et selgende “argument” ved at du kan vise hva du skal tilby, i tillegg til at det fremstår mer profesjonelt enn 2D-tegninger. Er produktet laget av flere komponenter som skal fungere sammen, kan man ta i bruk en video som viser en de ulike komponentene, slik at det skapes forståelse rundt produktets funksjon.

3D-tegninger kan hjelpe mye på veien for å få et produkt produsert, og videre ut på markedet. Både ved å hjelpe med å skaffe kunder, investorer og interesse for produktet allerede før lansering. Det å kunne vise noe frem visuelt, er et kraftfullt verktøy. Dette bør spesielt brukes for å vise nye og innovative løsninger for et publikum.