Menu

3D mot kriminalitet

Eidsivating lagmannsrett ble nylig vist tredimensjonale bilder av åstedet i en ankesak mot en 32-åring. Han sto tiltalt for drapsforsøk etter å ha skutt mot to politifolk. Kripos hadde laget en 3D-modell av åstedet med en avansert laserskanner og lagt inn figurer som viste hvor gjerningsmannen og de to politifolkene sto. Teknikken gjorde det mulig å se åstedet og situasjonen fra forskjellige vinkler. “I litt overført betydning kan man si at åstedet flyttes inn i rettssalen,” forklarte statsadvokat Thorbjørn Klundseter til Aftenposten.

Retten fikk se tredimensjonale åstedsbilder

Kripos 3D-skanner åsteder med en avansert en laserskanner, og legger etterpå inn figurer og markører med ytterligere informasjon. Hvis det ligger et lik på åstedet, eller det er funnet blodspor på et dørhåndtak eller en vegg, så kan dette legges inn. Med åsteder dokumentert i 3D kan åstedsgranskerne gå tilbake til åstedet mange ganger og analysere synslinjer, blodsprut, skuddbaner og kombinere dette med andre teknikker som å anslå gjerningsmenns høyde ut fra overvåkningsbilder. Modellene blir også brukt i rettsalen der de hjelper dommere og jurymedlemmer med å danne seg et bilde av åstedet og hendelsesforløpet. Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ble ifølge Aftenposten den første i Norge til å presentere en slik 3D-fremstilling i retten. Antagelig vil han ikke bli den siste.

Rekonstruksjon av åsteder i 3D gir bedre etterforskning

Teknikken med laserskanning gjør det lett å visualisere åstedet uten å være der, og modellen forandrer seg ikke etter at åstedet er tatt i bruk. Dette er nyttig både i retten og under selve etterforskningen. Det må være lettere å sitte sammen med vitnet og rekonstruere hendelsesforløpet i 3D-modell enn gjennom en verbal forklaring. Hvis politiet må ta stilling til flere tenkelige scenarier og motstridende forklaringer er dette også enklere å gjøre i en 3D-modell. Teknologien har potensiale for å spare politiet, retten og vitner for en hel del åstedsbesøk, og bedre og mer effektiv visualisering gjøre at både vitneforklaringer, etterforskningsarbeid og rettsavgjørelser blir bedre. Sammenlign bankene hos Consida og se om ikke du også kan få råd til din egen 3D-skanner.